Izsludināts: 30.08.2016
Identifikācijas numurs: DND 2016/11 ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts