Izsludināts: 05.10.2016
Identifikācijas numurs: DND 2016/14 ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts