Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija – papildus objekti

Nolikums ar B un C pielikumiem
Nolikuma grozījumi
Nolikums ar grozījumiem
A pielikums “Projekta dokumentācija” un „Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”
C7 pielikums „Būvdarbu veikšanas kalendārais laika grafiks”
C8 pielikums  „Naudas plūsmas grafiks”
Pretendentu jautājumi
Atbildes uz pretendentu jautājumiem
Pretendenta 31.07.2014.jautājums
Atbilde uz 31.07.2014.jautājumu

Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 23.07.2014
Identifikācijas numurs: DND Nr.2014/20 /ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts