Daugavpils novada pašvaldības ceļu un ielu rekonstrukcija

Pretendentu uzmanībai: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2013.gada 24.aprīļa pl. 11.00.


Nolikums

Grozījumi nolikumā 12.03.2013
Grozījumi nolikumā 28.03.2013
Grozījumi nolikumā 04.04.2013
Nolikums ceļi ar grozīijumiem 12.03.2013
Nolikums ceļi ar grozījumiem 28.03.2013
Nolikums ceļi ar grozījumiem 04.04.2013
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2013.03.22
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2013.03.28 Nr.1
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2013.03.28 Nr.2
Atbildes uz pretendentu jautājumiem 2013.04.02
Pielikums 9.papildināts 04.04.2013
Pielikumi(C7 un C8)
A_pielikumi_1_dala
A_pielikumi_2_dala

Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 01.03.2013
Identifikācijas numurs: DND Nr.2013/04/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts