Daugavpils novada vietējā ģeodēziskā tīkla apzināšana un izvērtēšana, un apsekošanas pārskata sagatavošana

Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Līgums

Izsludināts: 16.04.2018
Identifikācijas numurs: DND 2018/12
Iepirkuma stadija: Pabeigts