Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr. VIDM /KPFI-1/23)

Nolikums
Pielikums A1
Pielikums A2
Pielikums B
Pielikums C
Situācijas plāns

Izsludināts: 25.01.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts