Grozījumi konkursa „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils novada Silenes pamatskolas ēkā (projekta Nr.VIDM/KPFI-1/23)” dokumentos (iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2010/2/KPFI)

Paziņojums pargrozījumiem
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas
A1 pielikums

Izsludināts: 22.02.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts