Kalupes ciemata centrālās katlu mājas apkures katla UKC-1H kapitālais remonts, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums)

Informatīvais paziņojums
Pieteikums
1. pielikums

Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 02.09.2009
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts