Kalupes ciemata ielu un ceļa rekonstrukcija (Krasta iela 0,000-1,290 km, Dīķa iela 0,000-0,190 km, ceļš Dīķa iela – pansionāts 0,000 – 0,200 km

Nolikums

Izsludināts: 13.05.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts