Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana c.Saliena

Nolikums
C8 Pielikums
Pielikumi
Informācija pretendentiem
Grozījumi
DWG
DOC
XLS

Pazinojums par rezultātiem

Izsludināts: 02.04.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/05/ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts