„Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts”

Nolikums

Pielikums1(arhīvs)

Pielikums2(arhīvs)

Par iepirkuma nolikumu

Ieinteresēto personu ievērībai

2010.gada 22.oktobri plkst.10:00 tiek organizēta iepirkuma „Maļinovas pagasta medpunkta rekonstrukcija par pagasta pārvaldi un piebūves būvniecība Rēzeknes ielā 29A, Maļinova, Maļinovas pagasts” (Nr.DND 2010/39) būvobjekta apskate.

Apskati veiks Arkādijs Karņickis, Maļinovas pagasta pārvaldes vadītājs,
talr.29130116

Izsludināts: 18.10.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts