Medikamentu un higiēnas preču piegāde

Nolikums

Sociālo pakalpojumu centra „Pīlādzis” iepirkuma komisija informē, ka iepirkums (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta nosacījumiem) “Medikamentu un higiēnas preču piegāde”, iepirkuma identifikācijas numurs – SPC „Pīlādzis” 2016/2 ir pārtraukts, sakarā ar izmaiņām nolikuma tehniskajās specifikācijās.

Lēmums pieņemts 2016.gada 26.aprīlī.

Izsludināts: 25.04.2016
Identifikācijas numurs: SPC „Pīlādzis” 2016/2
Iepirkuma stadija: Pārtraukts