Izsludināts: 23.07.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/19/ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts