Papildu būvdarbi objektā „Graižu tilta rekonstrukcija” Daugavpils novada Ambeļu pagastā

„Papildu būvdarbi objektā „Graižu tilta rekonstrukcija” Daugavpils novada Ambeļu pagastā”, iepirkuma identifikācijas Nr. DND 2014/18/ERAF

iesniegšana 20.06.2014.plskt.11.oo

Kļūda, iesniegšna ir 20.06 nevis 20.07

sarunu procedūras pamatojums 

Iepirkuma komisijas lēmums

LĪGUMS

Izsludināts: 17.06.2014
Identifikācijas numurs: DND 2014/18/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts