Papildus būvdarbu veikšana Daugavpils novada pašvaldības izglītības iestāžu renovācijā un rekonstrukcijā

Pretendentu uzmanībai: Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 30.jūnija pl. 11.00
Nolikums
Pielikumi
Nolikums ar grozījumiem 06.06.2014
Pielikums A2P Lāču skola 11.06.2014
Nolikumu ar grozījumiem 11.06.2014
Pielikums A8P Kalupes skola ar grozījumiem 11.06.2014
Paziņojums pretendentiem 19.06.2014
Pielikumi Lāču skola 11.06.2014 grozījumi

Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem
Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 28.05.2014
Identifikācijas numurs: DND2014/14
Iepirkuma stadija: Pabeigts