Pārtikas produktu piegāde Medumu speciālajai internātpamatskolai 2012.gadā

Nolikums

Izsludināts: 15.12.2011
Identifikācijas numurs: MSIP 2011/4
Iepirkuma stadija: Pabeigts