Izsludināts: 04.11.2011
Identifikācijas numurs: DND 2011/34/ERAF/LATLIT
Iepirkuma stadija: Pabeigts