Skrudalienas pagasta autoceļa Nr. 41 „Salinieki – Viļķeļi – Červonka” 0.00 – 1.410 un 2.150 – 3.250 km, autoceļa Nr. 14 „Salmonovka – Vitaņiski” 0.000 – 0.700 km un autoceļa „Skrudaliena – Vārpene” 1.870 km caurtekas D2,00 m ar pieejām rekonstrukcija

Nolikums

Papildinajums

Izsludināts: 26.05.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts