„Špoģu vidusskolas pielāgošana izglītojamajiem ar kustību traucējumiem”, (projekta Nr. 2009/0156/3DP/3.1.3.3.2/09/ IPIA/VIAA/003), iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/16/ERAF PAPILDINĀTS

Nolikums ar grafiskajiem attēliem un pielikumiem (ZIP arhīvs)
Nolikums ar grafiskajiem attēliem un pielikumiem (ZIP arhīvs) – papildinājums

Atbilde uz jautājumiem

Izsludināts: 19.05.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts