Izsludināts: 15.03.2012
Identifikācijas numurs: DND 2012/3/ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts