Tehniskā projekta “Dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 19, Daugavpilī, energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi” izstrādāšana

Informatīvais paziņojums
Tehniskā specifikācija

Rezultāti

Izsludināts: 09.03.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts