Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam

Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ELFLA projekta Nr.13-03-L32300-000027 „Vecticībnieku vēsturiskās apbūves atjaunošana un lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Slutišķu sādžā” Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ietvarosNolikums


Lieta

Uzdevums
Nolikuma grozījums
Paziņojums par rezultātiem
Līgums

Izsludināts: 21.02.2014
Identifikācijas numurs: DN KP 2014/4 ELFLA
Iepirkuma stadija: Pabeigts