Zinātnisko konsultantu un lektoru pakalpojumu veikšana, ENPI finansētā projekta „ Krūts vēža mūsdienīgu apzināšanas, profilakses, agrīnas diagnostikas un ārstēšanas pasākumu attīstība Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežā”, Nr. LLB-1-090 ietvaros

Nolikums

Izsludināts: 09.12.2011
Identifikācijas numurs: DND 2011/37/ENPI
Iepirkuma stadija: Pabeigts