IN MEMORIAM

Marija Šaršune
 (15.08.1944. – 15.06.2021.)

Nekas nav zudis,  
Darbs ir iesakņojies
Kā koks, kas dzimtā zemē iestādīts.  

15. jūnijā mūžībā devusies ilggadējā Špoģu vidusskolas sporta skolotāja, Višķu pagasta Sabiedriskā centra senioru deju kopas “Magones” vadītāja  Marija Šaršune.

Marija Šaršune (Streiča) dzimusi 1944 .gada 15. augustā Preiļu rajona Gailīšos, kur izbaudījusi gan lauku krāšņumu, gan lauku darbu tikumu. 1951. gadā uzsāka mācības Gailīšu pamatskolā, 1956. gadā mācības turpināja Aglonas internātskolā, kuru absolvēja 1962. gadā. 1971. gadā Marija Šaršune absolvējusi Latvijas valsts fiziskās kultūras institūtu, iegūstot sporta skolotājas kvalifikāciju. Skolas gados Marija norūdās gan fiziski, gan garīgi. Nekas nebija par grūtu. 1963. gadā sāka strādāt par fiziskās kultūras skolotāju Preiļu rajona Zaķīšu pamatskolā. No 1968. līdz 2012. gadam Marija strādāja par sporta skolotāju Špoģu vidusskolā. Darbam skolā un jaunās paaudzes izglītošanai un audzināšanai veltīti gandrīz 50 dzīves gadi. Strādājot Špoģos, 1972. gada maijā kopā ar Jāni Šaršunu izveidoja ģimeni. 1973. gadā pasaulē nāca meita Inese, trīs gadus vēlāk – dēls Andris. Viņa bija savas ģimenes pavarda glabātāja un mīļa māte bērniem, saprotoša vecmāmiņa mazbērniem.

Zinoša, prasīga un vienmēr eleganta – tādu viņu atcerēsies bijušie skolēni. Pateicoties skolotājai, daudzi viņas audzēkņi iemīlēja sportu un ar labiem rezultātiem startēja novada un republikas sacensībās. Špoģu vidusskola vairākus gadus bija Daugavpils rajona un novada sporta darba laureāte. Skolas sportisti labus panākumus guva arī republikas sacensībās.

Skolotāja bija klases audzinātāja vairākām klasēm. Daudzi bijušie audzēkņi uzturēja sirsnīgas attiecības ar skolotāju Mariju vēl daudzus gadus pēc skolas absolvēšanas, jautāja viņai padomu, dalījās savos priekos un bēdās. Skolotāja uzklausīja ikvienu, bija gluži kā bišu māte, kura pulcināja savu kuplo absolventu saimi.  Marija Šaršune daudzus gadus aktīvi sportoja arī pati, aizstāvot pagasta un novada godu senioru sporta sacensībās. Mīļa viņai bija arī deja. Strādājot skolā, viņa dažus gadus vadīja bērnu tautas deju kolektīvu, bet pensijas gados vadīja Višķu pagasta Sabiedriskā centra senioru deju kopu “Magones”, veidojusi arī apdari dažām kolektīva dejām. Deju kolektīva vadīšana bija ne tikai darbs, bet arī vaļasprieks.  Ticība labajam un Dievam caurvija visu viņas dzīvi.

Skolotāj, gaišajā mūžības ceļā, lai Tevi pavada mūsu mīlestība, cieņa un pateicība! Mūžīgu mieru dod viņai, Kungs, un mūžīga gaisma lai atspīd viņai!

Višķu pagasta pārvaldes kolektīvs
Špoģu vidusskolas kolektīvs