Informācija bibliotēku apmeklētājiem

Lai bibliotēkas apmeklējums būtu maksimāli drošs un neradītu liekus riskus saistībā ar pastāvošo vīrusa Covid-19 izplatību, Daugavpils novada bibliotēku lasītājiem un viesiem ir jāņem vērā dažādi nosacījumi:

 • No 14. oktobra apmeklētājiem no 13 gadu vecuma, ieejot bibliotēkā,
  obligāti jālieto sejas aizsarglīdzekļi: aizsargmaska vai sejas vairogs;
 • Lūdzam bieži mazgāt vai dezinficēt rokas, ieturēt distanci vienam no otra un nedrūzmēties;
 • Lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, ja iespējams, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš elektroniskajā katalogā vai zvanot uz sava pagasta bibliotēku;
 • Lasītājiem tiek nodrošināts plašs LNB DIGITĀLO RESURSU UN E-PAKALPOJUMU KLĀSTS, ko iespējams izmantot arī attālināti;
 • Jaunus lasītājus lūdzam reģistrēties TIEŠSAISTĒ ;
 • Aicinām darbam bibliotēkā pēc iespējas izmantot personīgos portatīvos datorus un austiņas;
 • Cilvēkiem ar augstu saslimšanas risku, iepriekš telefoniski vienojoties, grāmatas var tikt piegādātas mājās;
 • Personas ar elpceļu infekcijas slimību simptomiem (drudzis, klepus, intensīvas iesnas, elpas trūkums) bibliotēkā netiek ielaistas. Ja šie simptomi tiek pamanīti lasītājam, kurš jau atrodas bibliotēkā, bibliotekāram ir tiesības lūgt ēku atstāt;
 • Bibliotēkas var noteikt citus papildus drošības pasākumus.

Lai pasargātu cits citu no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus, darbinieki nodrošināti ar individuālās aizsardzības līdzekļiem. Notiks regulāra telpu, virsmu, inventāra un grāmatu dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana, atverot logus. Nodotās grāmatas tiks ievietotas 3 diennakšu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas krājumā. Pie ieejas bibliotēkā būs izvietoti roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētājiem.

Atbilstoši jaunajām sanitārā protokola prasībām var tikt izdarītas izmaiņas, par ko bibliotēkas lietotāji tiks informēti internetvidē un bibliotēkā.