Īstenots Latvijas un Lietuvas glābšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu projekts ResCo

Šā gada jūlijā, pēc divu gadu ilga darba, noslēgsies Eiropas reģionālā attīstības fonda finansēts projekts “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo). ResCo projekta mērķis bija pierobežas zonā stiprināt abu valstu dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanā iedzīvotājiem ārkārtas situācijās, kā arī izglītot sabiedrību par drošu rīcību. Projektu no Latvijas puses īsteno Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), bet no Lietuvas puses – Lietuvas ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas apriņķa Primārās veselības aprūpes centrs.

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem projekta laikā bija 2018. gada augustā īstenotās abu valstu dienestu trīs dienu mācības Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā, imitējot ēkas sagruvumu ar daudz cietušajiem, kurās piedalījās aptuveni 100 mediķi un ugunsdzēsēji glābēji. Mācību procesam līdzi sekoja neatkarīgi eksperti, kuri pēcāk izstrādāja rekomendācijas starpvalstu un dienestu veiksmīgākai sadarbībai. Eksperti atzīmē, ka mācību dalībnieki ir guvuši neatsveramu pieredzi sadarbojoties ar glābšanas un medicīniskiem dienestiem no citas valsts, tomēr būtiski sadarbību sekmēt arī turpmāk – ir jārealizē regulāras teorētiskas un praktiskas apmācības, tostarp, iesaistot arī slimnīcas. No organizētajām lauka mācībām ir izveidota mācību filma, ko izmantot darbinieku apmācību procesā, lai pilnveidotu mediķu un glābēju prasmes, nodrošinot palīdzību cietušajiem.

Lai jau no mazotnes mācītos pareizu rīcību dažādās bīstamās situācijās, dienestu pārstāvji devās arī pie pašiem mazākajiem – Utenas un Daugavpils reģiona pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem. Abu valstu mediķi un glābēji, apmeklējot 48 bērnudārzus, iepazīstināja teju septiņus tūkstošus pirmsskolas vecuma bērnus un pedagogus, kā rīkoties, ja ir notikusi nelaime.

Projekta ietvaros tika iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums Latgales un Utenas apriņķa dienestu reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt ikdienā un ārkārtas situācijās. Piemēram, NMPD mediķu brigāžu rīcībā Daugavpilī nonāca medicīniskais aprīkojums – defibrilatori, ko izmanto gan sirdsdarbības atjaunošanai, gan dažādu cilvēka dzīvībai svarīgu rādītāju diagnostikai, plaušu mākslīgās ventilācijas ierīce, perfuzors un mācību manekeni. Savukārt VUGD un Lietuvas mediķi ieguva jaunus specializētos transportlīdzekļus.

Lai izvērtētu projekta gaitā paveikto un iepazīstinātu iesaistīto dienestu pārstāvjus ar sasniegtajiem rezultātiem un izveidoto mācību filmu, šā gada 17. jūlijā, plkst. 11:30, Rīgā viesnīcas “RIGA ISLANDE HOTEL” konferenču zālē norisināsies projekta noslēguma pasākums.

Par projektu

Projekts “Sadarbības, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” (ResCo), Nr. LLI-213, ir sagatavots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 556 970, 47 eiro, no kuriem 85% līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Projekts realizēts divu gadu laikā – no 2017. līdz 2019.gadam.

Foto no dienestu lauka mācībām, imitējot ēku sagruvumu, 2018. gada augustā: http://bit.ly/ResCo_mācības
Projekta laikā izveidotais praktisko mācību video: http://bit.ly/ResCo_mācībasVideo

Informāciju sagatavoja:
Elīna Jurēvica
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
Galvenā komunikācijas speciāliste
Tālr.: 67337073; 28732965
prese@nmpd.gov.lv