Izglītības iestāžu Goda dienā sumināja labākos novada skolēnus

Sagaidot Latvijas 100to dzimšanas dienu, novadā aizsākta jauna tradīcija – godināt Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Daugavpils novada vārdu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs.  Pasākumā godināja 31 skolēnu no 17 Daugavpils novada izglītības iestādēm. Pateicības rakstus pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins un pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika.

Daugavpils novada Pateicības rakstus par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma Biķernieku pamatskolas 6. klases skolniece Viktorija Baranovska, Biķernieku pamatskolas 8. klases skolnieks Kirils Jackevičs, Kalupes pamatskolas 9. klases skolniece Elāna Gavrilova, Kalupes pamatskolas 9. klases skolniece Rasma Ondzule, Laucesas pamatskolas 4. klases skolniece Renata Oboļeviča, Laucesas pamatskolas 9. klases skolniece Svetlana Gabrāne, Lāču pamatskolas 5. klases skolniece Alisija Ovčiņņikova, Lāču pamatskolas 7. klases skolnieks Oļegs Grustāns, Medumu pamatskolas 7. klases skolniece Anastasija Kuzmenko. Naujenes pamatskolas 7. klases skolniece Santa Bule, Naujenes pamatskolas 8. klases skolnieks Mārtiņš Vaikuls, Randenes pamatskolas 9. klases skolniece Ksenija Babahina, Randenes pamatskolas 9. klases skolniece Jeļena Maslova, Silenes pamatskolas 9. klases skolnieks Ēriks Lapkovskis, Silenes pamatskolas 7. klases skolnieks Eduards Gasperovičs, Salienas vidusskolas 8. klases skolniece Kamila Šukjurova, Salienas vidusskolas 11. klases skolniece Karina Maskaļonoka, Špoģu vidusskolas 10. klases skolniece Selina Germane, Špoģu vidusskolas 11. klases skolnieks Rūdolfs Lukaševičs, Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece Angelina Šnitko, Sventes vidusskolas 12. klases skolniece Jevgeņija Kalinčuka, Sventes vidusskolas 9. klases skolniece Tatjana Meinarte, Vaboles vidusskolas 11. klases skolniece Elīza Skrupska, Vaboles vidusskolas 11. klases skolnieks Renārs Kucins, Zemgales vidusskolas 7. klases skolniece Jeļena Goršentova, Medumu internātpamatskolas 9. klases skolnieks Ruslans Seļickis, Medumu internātpamatskolas profesionālās klases skolnieks Matīss Pupiņš, Naujenes mūzikas un mākslas skolas Saksofona spēles 5. klases audzēknis Ričards Kokins, Špoģu mūzikas un mākslas skolas akordeonspēles 6. klases audzēknis Ivo Bikuļčs, Špoģu mūzikas un mākslas skolas akordeonspēles 3. klases audzēknis Rolands Kļavinskis, Sporta skolas mācību treniņu 7. apmācības gada grupas audzēkne Olga Ignatjeva.

Gada garumā Daugavpils novada izglītības iestādēs norisinājās neskaitāmi pasākumi, sagaidot valsts proklamēšanas 100to dzimšanas dienu. Visām izglītības iestādēm tika teikts paldies par aktīvu iesaistīšanos akcijā “Uzziedini Latviju”.

Noslēgumā pateicības veltes tika pasniegtas arī labāko eseju autoriem par tēmu “Kāda būs Latvija un mana skola 2118. gadā?”. Par labāko eseju autoriem atzina Silenes pamatskolas 8. klases skolēnu Ēriku Lapkovski, Biķernieku pamatskolas 9. klases skolnieci Annu Puškarjovu, Lāču pamatskolas 7. klases skolnieci Diānu Siņeviču un Randenes pamatskolas 8. klases skolnieku Dāvidu Petrovu.

Klātesošajiem muzikālus sveicienus sniedza Naujenes mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris, Medumu pamatskolas instrumentālais ansamblis “Con brio”, Špoģu vidusskolas deju kolektīvs un Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči”.

 FOTOGALERIJA