Izglītības īstenošanas vietā Višķi norit lauksaimniecības programmas akreditācija

Malnavas koledžu un tās izglītības īstenošanas vietu Višķi apmeklēja Valsts izglītības kvalitātes dienesta ekspertu komisija, lai akreditētu dienas izglītības programmu “Lauksaimniecība” ar kvalifikāciju “Lauku īpašuma apsaimniekotājs”, kurai šogad beidzies noteiktais akreditācijas termiņš. Jāatzīmē, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas norādījumiem, šajā programmā jau otro gadu nav notikusi jauna studentu uzņemšana. IKVD eksperti iepazinās ar dokumentiem, vēroja stundas, aprunājās ar audzēkņiem un skolas personālu, kā arī tikās ar audzēkņu vecākiem, uzņēmējiem, mācību prakses vietu devējiem un Daugavpils novada pašvaldības vadību, lai uzklausītu viņu viedokli par Višķos īstenoto izglītības kvalitāti, saglabāšanas nepieciešamību un galvenajiem izaicinājumiem, kas nākotnē varētu skart šo mācību vietu.

Tikšanās laikā audzēkņu vecāki apstiprināja, ka atbalsta savu bērnu izglītošanu Višķos, jo vēlas, lai jaunieši paliktu strādāt reģionā, apgūtu lauksaimniecības pamatus un turpinātu attīstīt vecāku iekoptās saimniecības vai izveidotu savas. Vecāki atzinīgi novērtēja, ka audzēkņiem ir individuāla pieeja, tiek nodrošināta ēdināšana, laba mācību bāze,  ir ērts sabiedriskais transports un skola atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā. “Esmu pateicīga Višķiem, jo šo iestādi absolvēja mans dēls, kurš tagad ir veiksmīgs jaunais zemnieks. Viņš nevēlējās iet uz vispārējās izglītības vidusskolu, bet apgūt profesiju, jo viņam ir tehniskā domāšana un šī joma viņam labi padodas. Viņam veicas uzņēmējdarbībā, jo Višķi spēja paplašināt viņa redzesloku un noturēt savā zemītē,” tā par izglītības iestādi atsaucās absolventa mamma un zemnieku saimniecības “Stivriņi” līdzīpašniece Zane Stivriņa no Aglonas novada.

Inese Spriņģe, kura strādā par zootehniķi z/s “Lejas” Dubnas pagastā, norāda, ka Višķos mācījušies arī viņas vecāki un brāļi, tāpēc saimniecība izaugusi stipra un ģimene spējusi nodrošināt viņai augstāko izglītību. “Višķos ir iespēja iegūt traktora vadīšanas tiesības, ko, piemēram, nenodrošina, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Mūsu saimniecība sniedz arī mācību prakses vietu, jo mums ir izdevīgi jaunietim sniegt praktisku pieredzi un ieinteresēt viņu darbam saimniecībā kā mūsu potenciālos nākotnes darbiniekus. Višķos audzēkņiem sniedz labu teorētisko bāzi, bet prakses vietās viņiem ir iespēja saskarties ar ikdienas dzīves situācijām un mācīties, kā tās risināt.  Tāpat kā lielākā daļa zemnieku saimniecību, arī mēs saskaramies ar nopietnu darba trūkumu, ” norādīja Inese Spriņģe.

Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika argumentēja, ka Višķi ir novada vietējās nozīmes attīstības centrs, tāpēc pašvaldība daudz ir ieguldījusi, lai saglabātu šeit arī profesionālās izglītības ieguves iespējas. Par lauksaimniecības speciālistu trūkumu liecina arī uzņēmēju aptaujas, kad tiek noteiktas prioritāri atbalstāmās specialitātes, kas var pretendēt uz Pašvaldības stipendiju fondu.  Gadu no gada uzņēmēji atbild, ka visakūtāk ir nepieciešami agronomi un lauksaimniecības inženieri. V.Kezika: “Kad vienojāmies ar valsti par mācību īstenošanas vietas Višķi saglabāšanu, tās jomas, kuras ir atkarīgas no pašvaldības puses – apsaimniekošanas izdevumu segšana, ēdināšanas un transporta nodrošināšana – esam godprātīgi pildījuši un gatavi to darīt arī turpmāk. Esam daudz ieguldījuši, lai šī mācību vieta kļūtu vizuāli pievilcīgāka un ērtāka. Mēs neiebilstam, ka tiek izvērtēti kvalitātes kritēriji, tomēr uzskatām, ka pierobežas novadiem vajadzētu būt atvieglotākiem nosacījumiem par audzēkņu skaitu. Katru dienu mēs saņemam satrauktus zvanus no iedzīvotājiem, kas interesējas par Višķu likteni.”

Iedzīvotāju satraukumu un neziņu apstiprina arī Višķu pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Proms. “Faktiski, pēdējos divus gadus skolai klājas grūti, jo ir veidota antireklāma, ka tā ir apdraudēta un tai draud slēgšana. Nopelns tajā ir arī Izglītības un zinātnes ministrijai, kura divus gadus pēc kārtas Višķiem neatļāva uzņemt lauksaimniecības programmas 1. kursu, lai gan interesi par iestāšanos pērn pauda vismaz 20 audzēkņi, kuriem bijām spiesti atteikt. Arī tagad daudzi iedzīvotāji no citiem novadiem zvana un interesējas par Višķu nākotni, jo šajā apkārtnē tā ir vienīgā vieta, kura piedāvā lauksaimniecības profesionālo izglītību. Ministrija šobrīd pat ir izteikusi brīdinājumu, ka neļaus Višķos pabeigt mācības  3. un 4. kursu studentiem, aicinot viņus braukt uz Malnavas koledžu. Esam aptaujājuši studentus – pagaidām gatavību mērot ceļu uz Malnavu pauž tikai divi studenti. Tas nozīmē, ka pārējie vienkārši pārtrauks mācības un paliks bez apgūtas profesijas,” skaudro ainu par nesaimniecisko un netālredzīgo valsts rīcību iezīmē J.Proms. Uzņēmēja Stivriņa papildina: “Arī mans jaunākais dēls vēlas studēt Višķos un es būtu laimīga, ja dēls turpinātu vecāku iesākto ceļu. Ja nebūs turpinātāja, mana saimniecība pēc divdesmit gadiem paputēs.”

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā eksperte kvalitātes novērtēšanas jomā Dzintra Kalniņa sarunu biedriem akcentēja, ka Višķos ir redzamas pozitīvas attīstības tendences, salīdzinot ar 2014. gadu, kad akreditācijas komisija viesojās pēdējo reizi. Dz.Kalniņa: “Ir redzams, ka pašvaldība daudz ieguldījusi ēkas remontā un telpu atjaunošanā, lai gan noteikti tas ir papildus finansiālais slogs, kas ir nesalīdzināmi lielāks, kā no savas puses iegulda valsts.  Manuprāt, būtu lietderīgi šo vietu atstāt, ņemot vērā pašvaldības lielo vēlmi un pausto gatavību saglabāt iespēju Latgales puses izglītojamajiem nodrošināt profesionālo izglītību.  Mēs uzklausījām jūsu viedokli un centīsimies ministrijai sniegt savu redzējumu, ka ir vērts diskutēt par Višķu saglabāšanu. Pirmkārt, mēs centīsimies pārliecināt politikas veidotājus, ka ir jāsniedz iespēja studijas pabeigt vismaz tiem studentiem, kuri šeit ir uzsākuši mācības. Savukārt tas, vai izdosies arī saglabāt šo mācību vietu, lielā mērā ir atkarīgs no valsts nostādnēm un pašvaldības spēka aizstāvēt savas intereses.”

Jāatzīmē, ka atbildi par akreditācijas lēmumu dienas programmai “Lauksaimniecība” IKVD sola sniegt divu nedēļu laikā.