Izrāde Dubnas kultūras namā

 Š.g. 7. martā, plkst. 19.00 Dubnas KN norisināsies Nautrēnu pagasta amatierteātra “Dekteri” Jukuma Peļeviča izrāde “Preilenīte”.

21.00 norisināsies Groziņballe (spēlē Artūrs Lapa) 
Ieeja 2,50 EUR
Galdiņu rezervācija – līdz 5. martam
Tel.: 28664534

Informējam, ka pasākuma laikā var notikt fotografēšana un fotogrāfijas var tikt publicētas publiski pieejamās tīmekļa vietnēs!