Izskanēja koncerti projekta “Mūžam jauns” ietvaros

Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.-2020. gadam projekts Nr.LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” (akronīms “Mūžam jauns”)

PROJECT DURATION: 03.08.2020- 02.02.2022

PROJECT ERDF FINANCING: € 195 500

PROJECT CALL: 3rd call

Vasaras izskaņā, kad kokos parādījās pirmās dzeltenās lapas, dārzos kupli saziedēja dālijas un asteres, bet saule sāka ceļu pretī rudenim, Augšdaugavas novada sociālajās iestādēs viesojās dejotāji un dziedātāji, lai dalītos pozitīvajās emocijās trīs brīvdabas koncertos.

Visos koncertos piedalījās viesi no Lietuvas – Zarasu rajona Kultūras centra senioru deju kolektīvs “Ažolines” (vadītājs Valdemaras Skardžius), kas pārsteidza ar dzīvesprieku, enerģiju un košajiem tērpiem.

26. augustā tika iepriecināti Augšdaugavas novada pašvaldības iestādes “Višķu sociālās aprūpes centrs” iemītnieki. Koncertā latviešu tautas dejas izdejoja Špoģu vidusskolas 7. – 8. klases tautas deju kolektīvs (vadītāja Antra Dombrovska), bet tautā iemīļotām dziesmām līdzi dziedāt aicināja Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” vokālais ansamblis “Stage On” (vadītāja Tatjana Vucāne).

31. augustā  koncerts izskanēja Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalupe”, kur  līdztekus vokālā ansambļa “Stage On” un deju kolektīva “Ažolines” sniegumam latgalisko temperamentu dziesmās izdziedāja Kalupes pagasta vīru vokālais ansamblis “Čvartaks” (vadītājs Ansis Ataols Bērziņš).

7. septembrī Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiālē “Kalkūni” viesojās deju kolektīvs “Ažolines”, skanīgās balss īpašniece, soliste Evelīna Rusecka, bet straujāka ritma mūzikas pavadībā dejotpriekam ļāvās Kalkūnes pagasta deju kolektīva “Vita of Dance” (vadītāja Ludmila Baraņenko) jaunietes.

Augšdaugavas novadā koncerti notika Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas projekta LLI-541 “Daugavpils novada un Zarasu rajona lauku kopienu attīstīšana, izmantojot mūžizglītības, kultūras un veselīga dzīvesveida aktivitātes” ar akronīmu “Mūžam jauns” ietvaros.

Projekta idejas pamatā ir divu paaudžu, senioru un jauniešu, kopīga darbošanās, kuras laikā tiek nodota dzīves pieredze un apgūtas jaunas zināšanas un prasmes. Projekts norisinās septiņās lauku teritorijās: Višķu, Biķernieku, Kalkūnu, Kalupes pagastos Augšdaugavas novadā un Salakas, Smalvos un Degučiai ciemos Zarasu rajonā, Lietuvā.

Šis  raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī  raksta saturu pilnībā atbild Augšdaugavas novada Kultūras pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.