Izskanējis 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls (papildināts)

Višķu pagastā izskanēja nu jau 17. Latgales senioru dziesmu un deju festivāls “Saulei pretī mūžu ejot”. Svētki tiek rīkoti ar mērķi iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un nodrošināt tradīciju nepārtrauktību, kā arī veicināt sadarbību starp Latgales senioru amatiermākslas kolektīviem, reģiona pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām un nacionālajām kultūras biedrībām.

Festivāla dalībnieku pulkā pāri tūkstotim senioru, kas savu ikdienu un arī svētkus pavada koros, vokālajos un etnogrāfiskajos ansambļos, folkloras kopās, mazākumtautību kolektīvos, Eiropas deju kopās, tautas deju kolektīvos un amatnieku apvienībās.

Pārstāvot 23 Latgales novada pašvaldības, uz Višķu pagasta estrādes kāpa 86 pašdarbības kolektīvi no visas Latgales, lai baudītu dejas prieku un dziesmās līdzi izdziedātu skaistākos meldiņus.

Festivālu atklāja Svētbrīdis Višķu Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcā, kam sekoja krāšņs dalībnieku gājiens no baznīcas uz estrādi.

Senioru kolektīvu Dižkoncertu vadīja aktieris Jānis Jarāns, savukārt koncerta īpašais viesis, dziedātājs Andris Baltacis kopā ar koriem un ansambļiem izdziedāja vairākas sirdij tuvas un zināmas dziesmas.

Latgale ir bagāta ar savu daudzveidīgo kultūru, kas vieno un dara stipru visu Latgales tautu. To apstiprināja arī svētkos klātesošā Latvijas Labklājības ministre Ramona Petraviča: “Sajūtas tiešām šodien ir ļoti pacilājošas. Un es esmu bezgala priecīga un pateicīga par šo iespēju būt te –  Latgales novada 17. senioru dziesmu un deju festivālā. Jo, kā jau šeit pareizi minēja, kā priecājas seniori, tā neprot priecāties neviens cits. Vēlos, lai šo enerģiju, pozitīvismu un dzīvesprieku paņemam sev līdzi. Es to noteikti paņemšu kā ceļamaizi savā tālākajā darbā.”.

Ramona Petraviča izteica milzīgu paldies senioriem par viņu gara spēku krāt Latvijas tautas tradīcijas un nodot tās tālāk jaunajai paaudzei. “Tās ir jānodod mūsu bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem, jo tas pozitīvisms un enerģija -tā mūsu Latvija. Tās ir mūsu tradīcijas un mūsu kultūra”, tā R. Petraviča.

Seniori vienmēr ir pozitīvi, dzīvespriecīgi un enerģiski, savukārt, ja kādu brīdi sūrums vai grūtums jūtams, to visvieglāk ir izdzīvot ar smaidu sejā, dziedot vai dejojot.

Senioru deju kopa “Dzīves virpulī” no Vārkavas novada ir festivāla dalībnieks jau vairāk kā 10 gadus. Kolektīva pārstāves Elga Upeniece un Marija Gavare min, ka dejošana ir ļoti pacilājoša nodarbošanās. Abas atzīst, ka dalība kolektīvā viņām ir atpūta, izklaide, arī iespēja mācīties ko jaunu, gūt daudz draugus un pozitīvas emocijas. Elga Upeniece stāsta, ka ar kolektīvu ir daudz kur būts, kā arī, ka dalība svētkos ir viņu dzīves lielākā jēga. Kolektīva dalībniecēm patīk dejot ašās dejas, kurās var gūt prieku un izdejoties pēc sirds patikas. Tiek dejotas gan latviešu tautas, gan Eiropas, gan sporta dejas. Nesen kolektīvs ir ticis pie jauniem tērpiem. “Emocijas, ko šodien guvām, pietiks vēl ilgam laikam. Šie ir pirmie svētki, kad beidzot nelīst, ar laiku mums ir ļoti paveicies. Seniors, ja viņš ir pašdarbnieks un nav atbraucis uz šiem svētkiem, ir zaudējis ļoti daudz. Visi festivāli mums ir īpaši un arī šis. Tas dod spēku darboties tālāk. Ja redzi, ka ir tik daudzi, kas arī dejo un dzied, ka mums sanāk, visi smaida, gribas braukt vēl un vēl. Pat, ja kaut kas reizēm neizdodas vai pieļaujam kādu kļūdu, kompensējam to ar smaidu”, tā savās emocijās pēc koncerta dalījās Elga un Marija.

Senioru dziesmu ansamblis “Zelta rudens” no Rēzeknes dziesmas tradīciju popularizē jau 20 gadu garumā, saglabājot Latgales novadam raksturīgās tautas tradīcijas. Ansambļa dalībniece Ženija Čudare atklāj, ka visvairāk viņām patīk dziedāt latviešu tautasdziesmas, kas tiek izpildītas gan latviešu, gan latgaliešu mēlē. Uz vaicājumu, kas ir tas, ko dalībnieces gūst, piedaloties svētkos, Ženijas kundze atbild, ka tās ir emocijas un satikšanās prieks. “Redzēt citus skaistos tērpos, parādīt arī sevi, kādi mēs esam. Tas jau ir galvenais dzīvē, tāds mūsu mērķis – lai mēs varētu dziedāt, pabūt kopā. Svinam svētkus, uzstājamies, kaut kur arī tālāk aizbraucam. Galvenais ir dziedātprieks!”, tā Ž. Čudare.

Višķu pagasta senioru deju kopa “Magones” savu darbību uzsāka 2009. gadā līdz ar darbību Latvijas senioru deju apvienībā. Deju kolektīva moto ir “Kustība – tā ir dzīvība, kas notur mūs šajā pasaulē!”. Iesākumā kolektīvā darbojās deviņas dejotājas, tomēr ar laiku skaits pieauga, un šobrīd kolektīvā dejo jau 16. Savas darbības laikā kolektīvs ir piedalījies 91 koncertā, izdejojis 65 dejas, piedalījies dažādos projektos un festivālos Latvijā, Vācijā un Polijā.

Deju kopas vadītāja Marija Šaršune bilst, ka visi 10 kolektīva pastāvēšanas gadi ir bijuši interesanti un trauksmaini. “Tik daudz draugus esam guvušas un tik daudz kur esam braukušas, uzstājušās – gan tepat Latvijā, gan ārzemēs, Polijā, Vācijā, Lietuvā. Visu laiku sapņojām aizbraukt uz Baltkrieviju, cerams, ka sapnis piepildīsies!”, tā Marijas kundze.

Marija Šaršune atzīst, ka kolektīva dalībnieces ir enerģijas pilnas, kas nekad nepagurst – nedz mēģinājumos, nedz koncertos.

Festivālu rīkoja Daugavpils novada dome, Daugavpils novada Kultūras pārvalde, Biedrība “Latgales reģionālā pensionāru apvienība” un Višķu pagasta pārvalde.

Nākamvasar kuplo senioru kolektīvu pulku sagaidīs Rugāju novads, kuram nodots arī Latgales novada senioru dziesmu un deju festivāla karogs.

FOTOGALERIJA 1 

FOTOGALERIJA 2