Izsludina pašvaldības grantu konkursa papildkārtu uz neapgūto finansējumu

Daugavpils novada dome izsludina papildus kārtu uz 1. kārtā neizlietoto finansējum konkursam par finansējuma piešķiršanu topošo un jauno uzņēmēju projektiem (Grantu konkursu).

Konkursa uzvarētāji varēs saņemt līdz pat 4000 eiro sava projekta realizēšanai.

Uzņēmējam ir jānodrošina savs līdzfinansējums (finanšu līdzekļi)  projekta īstenošanai ne mazāk kā 10% apmērā.

Finansējumam pretendenti varēs pieteikties no 2019. gada 21. jūnija līdz 15. jūlija plkst. 16:30, aizpildot pieteikuma veidlapu un pievienojot konkursa nolikumā minētos dokumentus noformētus konkursa nolikumā minētajā kārtībā.

Konkursa mērķis ir atbalstīt jaunu uzņēmēju biznesa ideju attīstību, aktīvas ekonomiskās vides veidošanu un uzņēmējdarbības attīstību Daugavpils novada teritorijā.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija, kuras sastāvā ir Daugavpils biznesa inkubatora, Latgales uzņēmējdarbības centra, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras, Daugavpils novada uzņēmēju konsultatīvās padomes un pašvaldības pārstāvji un pieaicinātie eksperti.

Jāatzīmē, ka viens pretendents drīkst pieteikt tikai vienu projekta ideju.

Ar KONKURSA NOLIKUMU  ,  pielikums2 pielikums3 pielikums4 pielikums1  var iepazīties Daugavpils novada domes mājas lapas sadaļā “Uzņēmējdarbība”, kā arī klātienē – Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 29. kabinetā.

2019. gada 19. jūnijā plkst. 13:00 Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, 8. kabinetā tiks organizēts informatīvs seminārs.

Jautājumu gadījumā pretendents var vērsties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē pie komercdarbības konsultanta Jāzepa Krukovska. Tālr. 65422284, mob. 26121362, e-pasts:  jazeps.krukovskis@dnd.lv