Izsolē tiek pārdots nekustamais īpašums “Meļņicas ezers”

2019. gada 30. aprīlī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Meļņicas ezers” ar kadastra numuru 4446 005 0186 3.86 ha platībā, kurš atrodas Biķernieku pagasts, Daugavpils novadā apdzīvotajā vietā Meļņica, līdz Daugavpils pilsētai ~ 24km. Objekta sākotnējā cena –  EUR 8378.00.

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2019. gada 26. aprīlim plkst. 15.00.