Jaunas iespējas jauniešiem

Daugavpils novada jaunieši tiek aicināti piedalīties programmas “Eiropas solidarītātes korpuss” projektā “RUNĀT UN SAKLAUSĪT”, kura mērķis ir veicināt sabiedrības, jo īpaši jauniešu, izpratni par tēmu, kas skar jauniešu veselības problēmas, un ļaus uzzināt par dažādiem terapijas veidiem.

Projekta laikā jauniešiem tiks piedāvāta iespēja satikties ar vairākiem speciālistiem, uzzināt informāciju par tēmām, kas saistītas ar veselības problēmām, uzlabot savas komunikācijas prasmes. Projekta laikā tiks organizēts pārgājiens, nometne, tikšanās ar šīs jomas ekspertiem.