Jaunatnes gada noslēguma pasākumā sumināja labākos

Jau trešo gadu, kļūstot par labu tradīciju, Daugavpils novada Izglītības pārvalde sumināja jauniešus, kas cītīgi strādājuši, lai jaunatnes darbs novadā attīstītos. Mūsu novads ir  vieta, kur tiek organizēts aktīvs darbs ar jaunatni, katrā pagastā strādā jaunatnes lietu atbildīgās personas un darbojas jauniešu pulcēšanās vietas. Visa gada garumā pagastos tiek rīkoti dažādi pasākumi, apmācības, īstenoti projekti, tiek organizēti vairāki sadraudzības pasākumi un citas aktivitātes. Jaunatnes gada noslēguma pasākumā balvas tika pasniegtas 4 nominācijās, kā arī sveikti 2018. gada intelektuālo spēļu sezonas  uzvarētāji.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins pasniedza Atzinības rakstus visiem nominantiem par viņu aktīvu darbu un ieguldījumu jaunatnes politikas attīstībā tādās nominācijās kā “Gada jaunietis”, “Gada brīvprātīgais”, “Gada jaunatnes darbinieks” un “Gada aktīvākais pagasts darbam ar jaunatni”.

Gada garumā jauniešu aktivitātes atbalstīja uzņēmumi, novada iestādes un institūcijas. Atbalsts jauniešu pasākumus tika organizēts, nodrošinot balvu fondu, transportu, ēdināšanu, inventāru. Pateicības tika pasniegtas 13 uzņēmumiem un 5 iestādēm.

Katrs pagasts nominēja arī tos jauniešus, kuri aktīvi piedalās aktivitātēs un pagasta sabiedriskajā dzīvē. Jaunieši organizē pasākumus, piedalās pagasta rīkotājas aktivitātēs, sniedz savu palīdzību dažādās jomās: apskaņo un vada pasākumus, piedalās talkās, veido noformējumus, strādā ar bērniem. Sakot paldies par viņu darbu, Pateicības raksti pasniegti 36 jauniešiem.

Pasākuma otrajā daļā par aktivitāti, iniciatīvu un atsaucību gan individuālajā, gan komandu vērtējumā pasniegtas galvenās balvas.

Balva nominācijā “Gada jaunietis” aizceļoja uz Kalupes pagastu pie jaunietes Lauras Kukles. Laura ir aktīva, zinātkāra un talantīga, gatava pieņemt jebkuru izaicinājumu, nebaidās diskutēt un aizstāvēt savu personīgo viedokli. Viņas hobijs ir pasākumu organizēšana – aktīvi iesaistās, darbojas un parāda savu radošumu. Ar prieku piedalās intelektuālajās un prāta spēlēs, kur parāda savas zināšanas augstā līmenī. Viņa ir lielisks piemērs citiem Kalupes jauniešiem. Laura norāda, ka gads ir bijis raibs ar pasākumiem, kuros labprāt iesaistījās arī kalupieši. Visvairāk atmiņā palicis jaunatnes vasraas salidojums, kas bija viens no visiespaidīgākajiem.

Nākamā balva nominācijā “Gada jaunatnes darbinieks” tika pasniegta Kalupes pagasta jaunatnes lietu atbildīgajai Sandrai Tkačenko. Viņa ir ļoti radoša, ideju pilna un spēj tās ne tikai izpaust, bet arī īstenot. Sandra par jaunatnes lietu atbildīgo strādā no maija vidus, taču jau ir iemantojusi jauniešu simpātijas. Sandra stāsta, ka viņai ļoti patīk strādāt ar jauniešiem, un, kopā darbojoties, ir izveidojusies laba komanda. “Jaunieši ir ļoti aktīvi un zinātkāri, labprāt piedalās pasākumos un izbrauc uz citiem novadiem un pilsētām. Esam bijuši Līvānos, Madonā. Šogad plānos ir īstenot kādu projektu, kas sniegtu iespēju paceļot un smelties pieredzi no citu valstu jauniešiem”, tā Sandra.

Pagasta jaunieši piedalās pasākumos, forumos, sabiedriskajā dzīvē un veicina jauniešu un brīvprātīgā darba kustību savā pagastā, sadarbojas ar pagasta, novada un valsts iestādēm savu iniciatīvu īstenošanā un kopīgu sadarbības projektu rīkošanā. Par aktīvāko pagastu darbā ar jaunatni nosaukts Kalkūnes pagasts. Kalkūnes pagasta jaunieši ir absolūtie līderi savā nominācijā. Viņi ir piedalījušies gandrīz visos Daugavpils novada jauniešu pasākumos. Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja atzīst, ka galvenais gandarījums viņas darbā ir redzēt, cik ļoti jaunieši kļūst atraisīti. Viņa stāsta, ka Kalkūnes pagasta jaunieši ir aktīvi visās jauniešu sfērās. Daudz jaunas zināšanas un kompetences pasākumu rīkošanā tika gūtas, organizējot “Ielīgošanu pie Jāņa”, uz kuru labprāt pulcējās arī citu pagastu jaunieši.

Kā katru gadu, arī šogad tika sumināti aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji. Pērn vairāk nekā 80 jaunieši ir sasnieguši 50 brīvprātīgo darba stundu apjomu. Vairāki jaunieši arī 100 stundas un vairāk. Balvas nominācijā “Gada Brīvprātīgais” pasniegtas Mārtiņam Pabērzam no Līksnas, Jeļenai Maslovai no Kalkūnes un Gatim Pētersonam no Višķiem.

Mārtiņš Pabērzs ir aktīvs Līksnas pagasta jaunietis, kurš nekad nelaiž garām iespēju darboties kā brīvprātīgais, savā darbībā vienmēr ir aktīvs un atbildīgs. 2018. gadā Mārtiņš brīvprātīgi nostrādājis 300 stundas. Šogad ir sācis iesaistīties arī Daugavpils pilsētas rīkotajos jauniešu pasākumos kā brīvprātīgais palīgs.

Jeļena Maslova caur brīvprātīgo darbu ir pilnveidojusi savas komunikācijas prasmes, iemācījusies strādāt komandā ar citiem brīvprātīgajiem, tāpat pilnveidojusi savas zināšanas par fotogrāfiju uzņemšanu un pēcapstrādi, kā arī guvusi pieredzi, uzstājoties publikas priekšā un vadot dažādus pasākumus.

Savukārt Gatis Pētersons ir viens no apzinīgākajiem Višķu pagasta jauniešu centra apmeklētājiem. Gatis patstāvīgi ir apguvis apskaņotāja iemaņas, kuras pielieto, apskaņojot pasākumus Višķos, Dubnā un Kalupē. Jaunietis labprāt iesaistās brīvprātīgajā darbā sporta un sociālajā sfērā.

Pasākuma noslēgumā pasniegtas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem, intelektuālo spēļu sezonas uzvarētājiem – Kalupes pagasta komandai (3. vieta), Līksnas pagasta komandai (2. vieta) un Salienas pagasta komandai (1. vieta).

Specbalvas no Latgales plānošanas reģiona pasniegtas Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciālistei Natālijai Polovajai un Višķu pagasta aktīvajam jaunietim Rūdolfam Lukaševičam. Latgales plānošanas reģiona un Daugavpils novada domes vārdā pateicība SIA “Eu Trader” un SIA “Beibuks” par sagādātajām dāvanām.

Pasākumu ar priekšnesumiem atbalstīja Viktors un Ričards Petaško ar dziesmu “Patriots” un deju studija “Stop Time dance Studio” .

FOTOGALERIJA