Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “Attīsti sevi!”

Daugavpils novada dome izsludina Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursu “Attīsti sevi!, kura ietvaros jaunieši varēs iesniegt idejas gan jauniešu aktivitāšu organizēšanai, gan nometņu organizēšanai. Savu projektu ietvaros jauniešiem arī būs iespēja iegādāties inventāru savu aktivitāšu organizēšanai vai jauniešu centra darbības nodrošināšanai, kura kopējā vērtība nepārsniedz 40% no kopējā projekta budžeta. Tāpat uzsvars tiek likts uz pagastu savstarpējas sadarbības veicināšanu.

Viena projekta maksimālā atbalstāmā summa sastāda 1000 eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados projektu pieteikumu vērtēšana norisināsies divās kārtās – projektu pieteikumu vērtēšana un projektu ideju aizstāvēšana komisijas priekšām, kas šoreiz notiks tiešsaistē. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz  20. maijam klātienē Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”, 2. stāvā, jaunatnes projektu koordinatorei, kā arī vienlaicīgi nosūtot pieteikumu elektroniski uz milana.loca@dnd.lv. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 30. maijam. Projekta aktivitātēm jānotiek laika posmā no š.g. 1. jūnija līdz 30. septembrim.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatores Milānas Ločas – 267 93 922, milana.loca@dnd.lv.


Projekta pieteikums
Projekta atskaite     
Nolikums