Jauniešu ideju projektu konkursi ir klāt! (papildināts)

Pavasaris nāk ar jaunām idejām, jauniem startiem un, kā ierasts, ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldes projektu konkursiem. Jau vairāku gadu garumā tiek rīkoti konkursi “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”, kuru pamatā ir ideja par jauniešu iniciatīvu atbalstu.

Projektu konkursa  “Uzlabosim savu ikdienu!” mērķis ir atbalstīt jauniešu idejas, kas vērstas uz lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošanu, neformālo izglītību un aktivitāšu organizēšanu nepieciešamo dzīves prasmju apgūšanai. Šī projekta konkursa ietvaros ir iespējams iegūt finansiālo atbalstu savas idejas realizēšanai līdz pat 700 eiro apmērā. Maksimāli tiek plānots atbalstīt 3 projektu idejas.

Projektu konkurss “Attīsti sevi!” tiek organizēts ar mērķi atbalstīt jauniešu nometņu organizēšanu Daugavpils novadā. Nometnes prioritātēm ir jābūt vērstām un saliedēšanos, sociālo iekļaušanu, kā arī neformāli izglītību. Projektu konkursa ietvaros ir iespējams iegūt finansējumu nometnes organizēšanai līdz 1000 eiro apmērā. Maksimāli tiek paredzēts atbalstīt 3 projektu idejas.

Projektu pieteikumus gaidīsim līdz 23. aprīlim plkst. 17:00 Daugavpils novada kultūras centra “Vārpa” 2.stāvā, kā arī projekta pieteikums obligāti ir jānosūta elektroniski uz milana.loca@dnd.lv

Projekta “Attīsti sevi!” NOLIKUMS 

Projekta Attīsti sevi!” pieteikums 

Projekta Attīsti sevi!” budžeta tāme

Projekta Attīsti sevi!” atskaites forma 

AKTIVITĀŠU PROGRAMMA JAUNIEŠU NOMETNEI

Projekta “Uzlabosim savu ikdienu!” NOLIKUMS 

Projekta “Uzlabosim savu ikdienu!” pieteikums 

Projekta “Uzlabosim savu ikdienu!” budžeta tāme 

Projekta “Uzlabosim savu ikdienu!” atskaites forma