Jeļena Žukova: “Labam projektu vadītājam jāpiemīt labai intuīcijai un nešaubīgai ticībai veiksmīgam rezultātam”

Jeļena Žukova jau labu laiku strādā par Daugavpils novada Kultūras pārvaldes projektu vadītāju. Absolvējusi Daugavpils Universitāti un ieguvusi maģistra grādu dabas aizsardzības specialitātē. Studējusi Tartu universitātē ERASMUS + doktora studijās. Līdz pašreizējam amatam Jeļena darbojusies kā brīvprātīgā, pus gadu maģistra studijās pavadījusi Tallinas zoodārzā. Pēcāk atgriezusies Daugavpilī, kur strādājusi Latgales zoodārzā. Līdz ar dēliņa piedzimšanu, Jeļena sākusi raudzīties uz dzīvi citām acīm. Jeļena stāsta, ka jau skolas gados interesējusies par mākslu, kultūru un reliģiju, taču līdz šim nebija iespēja sevi šajos lauciņos realizēt. Pēc atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma, Jeļena izlēma, ka vēlas pievērsties projektu rakstīšanai. Uz projektu vadītājas vakanci Kultūras pārvaldē Jeļena pieteicās, daudz nedomājot. Lai arī šī vakance nebija vienīgā, kurā viņai paveicās izturēt darba pārrunas, izvēle rezultātā krita par labu kultūras nozarei. Jeļenas Žukovas amata pienākumos ietilpst starptautisku un vietējās sadarbības projektu izstrāde, vadīšana, organizēšana un koordinēšana, projektu tekošās dokumentācijas sastādīšana un noformēšana, kā arī neskaitāmu projekta atskaišu sastādīšana un daudz, daudz kas cits.

Jeļena atzīst, ka viņas darbā ir daudz izaicinājumu, jo katrs jauns projekts ir kā jauns darbs. “Projektu nerealizē viens cilvēks, tajā ir daudz iesaistīto personu. Divu gadu laikā nav bijis divu vienādu projektu. To gaitu pavada lērums atskaišu un pierādījumu, cik ekonomiski esi pratis izlietot pieejamo finansējumu. Arī norādītās budžeta pozīcijas projekta realizācijas gaitā dažreiz padara traku”, tā Jeļena.

Labam projektu vadītājam, Jeļena atbild, jāpiemīt labai intuīcijai un nešaubīgai ticībai veiksmīgam rezultātam. Vēlāk šīs īpašības papildina sapratne par procesiem un to savstarpējo mijiedarbību. “Dažreiz jābūt nedaudz stūrgalvīgai, jābūt vēlmei un interesei iemācīties kaut ko jaunu, zinātkārei, vēlmei komunicēt un mākai klausīties. Projekta vadītājs nekad nestāv uz vietas, bet visu laiku pilnveidojas”, bilst Jeļena.

Uz jautājumu, kādas Jeļenai piemītošās īpašības palīdz veiksmīgāk tikt galā ar darba pienākumiem, viņa atbild: “Zinātkāre. Māka pielāgoties mainīgām situācijām. Ticība, ka visu var atrisināt un prasme ieklausīties. Plašs un zinošs draugu loks kā vairākās nozarēs, tā arī vairākās pasaules valstīs, ir zelta vērtē. Man patīk strādāt komandā, apmainoties ar viedokļiem. Daudzas no īpašībām esmu sākusi sevī ieaudzināt: pacietību, atbildību un kārtību”. Šogad, braucot kopā ar projekta dalībniekiem uz Zarasiem, Jeļena apjauta, ka viņai patīk realizēt citu cilvēku sapņus un palīdzēt attīstīties. Savukārt darba vidē Jeļenai palīdz kolēģes, kas ir speciālistes savā nozarē un vienkārši labi cilvēki.

No aktuālākajiem projektiem, pie kuriem pašreiz tiek strādāts, Jeļena min “Zarasu rajona un Daugavpils novada  mazaktīvo teritoriju iedzīvotāju radošuma un uzņēmējdarbības  aktivitātes atbalstīšana, izmantojot sociālkultūras pasākumus”, kura mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus mazās kopienās ar izglītības, kultūras, amatniecības  piedāvājumu. Kā arī veicināt novada nemateriālā kultūrmantojuma tradīciju saglabāšanu, nodrošināt to popularizēšanu un pārmantojamību, piedāvājot iedzīvotājiem dažādas tematiskās darbnīcas un pasākumus.