Kalkūnē aizvadīta kvesta spēle “Citāda Maļeņica”

Laikā kad ierastie pasākumi nevar norisināties kā ierasts, pandēmijas dēļ, Kalkūnes pagasta jaunatne piedāvāja iespēju ikvienam sagaidīt Masļeņicas svētkus vēl nebijušā veidā, piedaloties kvesta spēlē “Citāda Masļeņica” Kalkūnē.  Kvesta spēle “Citada Masļeņica” norisinājās Daugavpils novada, Kalkūnes pagastā 12. un 13. martā.

Kvesta spēles galvenais mērķis bija sniegt iespēju visiem pagasta un novada iedzīvotājiem iespēju doties dabā, pavadīt savu brīvo laiku kopā ar savu ģimeni, veicināt veselīgu dzīvesveidu savā ģimenes lokā, kā arī sagaidīt Masļeņicas svētkus izmēģinot sevi detektīvu lomā vēl nebijušā aktivitātē – Kvesta spēle “Citāda Masļeņica”.

Kopumā kvesta spēlē “Citāda Masļeņica” piedalījās 27 komandas. Pasākums spēja iesaistīt gan jauniešu komandas, gan pieaugušos, gan ģimenes. Kvesta spēle “Citāda Masļeņica”  iekļāva sevī divus pasākuma veidus. Pirmais kvesta veids ietvera sevī aizraujošu kvesta spēli, kuras galvenais uzdevums bija atrast Kalkūnes pagasta teritorijā visas noslēptās 10 Masļeņicas lelles. Katrai komandai atrodot katru no Masļeņicas lellēm bija jānofotografējās ar to. Otrais kvesta veids tika balstīts uz  10 Masļeņicas uzdevumu atrašanu un izpildi.  Gan Masļeņicas lelles gan Masļeņicas uzdevumi bija noslēpti visos Kalkūnes pagasta ciemos – Randenē, Berķinelē, Kalkūnos un Muitā, tādējādi sniedzot iespēju kvesta dalībniekiem tuvāk iepazīt Kalkūnes pagastu.

Katra kvesta spēles komanda varēja izvēlēties sev tīkamāko spēles veidu, tomēr pārsvarā visas komandas piedalījās gan Masļeņicas leļļu meklēšanā, gan Masļeņicas uzdevumu pildīšanā. Visu komandu iesūtītās fotogrāfijas un uzdevumu atbildes tika apkopotas un izvērtētas. Līdz ar ko, kvesta spēles “Citāda Masļeņica” pēc kopumā savākto punktu skaita I. vietu ieņēma komanda “Peipiņi”, II. vietā ierindojās komanda “Romanovas”, savukārt III. vietā ierindojās komanda “K&K”. Visas kvesta spēles komandas prezentēja ļoti labus rezultātus, līdz ar ko arī saņēma pavasarīgas dāvanas.

Kalkūnes pagasta jaunatne izsaka lielu pateicību visiem kvesta spēles dalībniekiem par piedalīšanos un labajiem vārdiem ko esam saņēmuši kvesta spēles laikā. Paldies Jums, par to piedaloties kvestā Jūs ievērojāt valstī aktuālos epidemioloģiskās drošības ierobežojumus. Mēs sakām īpašu PALDIES, Kalkūnes pagasta pārvaldei, Kalkūnes pagasta labiekārtošanas daļas darbiniekiem, Kalkūnes pagasta kultūras vadītājai, Jāņa Raiņa mājas darbiniekiem, August Platz vadītājai, kas mūs ir atbalstījuši un palīdzējuši šī pasākuma organizēšanā.

Sagatavoja: Kalkūnes pagasta jaunatne