Kalkūnes jaunieši projekta “Mēs savai videi” ietvaros labiekārto pagasta teritoriju

Šajā pavasarī Kalkūnes pagasta jaunieši piedalījās Daugavpils novada domes organizētajā jauniešu iniciatīvu konkursā “Attīsti sevi”, kā rezultātā Kalkūnes pagasta jauniešiem izdevās iegūt finansējumu savam projektam “Mēs savai videi”. Projekta galvenais mērķis bija iesaistīt jauniešus Kalkūnes pagasta teritorijas labiekārtošanā, veicināt jauniešu radošās domāšanas pilnveidi vides objektu izstrādes procesā un sniegt iespēju iepazīt Raiņa daiļradi. Projekta ietvaros jauniešiem tika dota iespēja iemācīties kritiski domāt, radoši rīkoties, piedalīties sava pagasta labiekārtošanā, padarot savu vidi košāku un sakoptāku.

Projekts tika īstenots no 1. jūnija līdz 31. augustam, un tajā piedalījās 20 Kalkūnes jaunieši vecumā no 13 līdz 20 gadiem. Projekta aktivitātes ilga visu vasaru, kopumā Kalkūnes pagastā tika padarīts liels labiekārtošanas darbu apjoms. Pateicoties projektam jauniešiem izdevās pašiem izgatavot 11 vēl nebijušas puķudobes, kas palīdz uzlabot Kalkūnes pagasta vizuālo tēlu. Puķudobes ir mobilas un pārvietojamas, daļa no tām tika uzstādīta Kalkūnos un Berķenelē, kā arī Randenes ciemā. Neskatoties uz savu praktisko pielietojumu šīs puķudobes kalpo arī kā interesants objekts, jo tās popularizē Kalkūnes pagastā kādreiz dzīvojošo Latvijas rakstnieku Jāni Pliekšānu jeb Raini. Papildus tika izveidoti četri vizuāli mākslas objekti, kas ir saistīti ar Raiņa literārajiem darbiem. Pēc iepazīšanās ar Raiņa lugu “Uguns un nakts” tika izveidots viens no mākslas objektiem, kas pašreiz rotā August Platz teritoriju Kalkūnos. Otrs mākslas objekts tika uzstādīts Kalkūnes ciemā pie piemiņas akmens, kurš simbolizē saules tematiku Raiņa daiļdarbos, savukārt trešais mākslas objekts tika uzstādīts Randenes ciema bērnu laukumā, lai pievērstu uzmanību tam, ka Rainis daudz savas dzīves laikā ir rakstījis bērniem. Mākslas objekts “64 momenti” tika veidots pašam Rainim, un tika uzstādīts Jāņa Raiņa mājas teritorijā Berķenelē kā dāvana 155. dzimšanas dienā.

Papildus mākslas objektu izveidei Kalkūnes pagasta jaunieši daudz nodarbojās ar labiekārtošanas darbiem: tika uzkopta teritorija, salaboti divi soli, kā arī renovētas vēl septiņas puķudobes Kalkūnes ciemā. Visās projektu nodarbībās jaunieši darbojas gan individuāli, gan strādāja komandās. Pateicoties projektam jaunieši apguva jaunas prasmes un iepazinās ar Raiņa atstāto literāro mantojumu, kā arī pateicoties ieguldītajam darbam padarīja savu vidi košāku, sakoptāku un interesantāku.

Kalkūnes jaunieši izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei, Kalkūnes pagasta pārvaldei, Jāņa Raiņa mājai Berķenelē par atsaucību un atbalstu projekta īstenošanas gaitā.

Projekts tika finansēts pateicoties Daugavpils novada domes organizētajam jauniešu projektu konkursam „Attīsti sevi!” un Kalkūnes pagasta pārvaldes atbalstam.

Sagatavoja: Kalkūnes pagasta pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste