Kalkūnes jauniešu “Veselīgā dzīvesveida skola”

No 24. līdz 28. jūnijam Kalkūnes pagastā tika organizēta dienas nometne „Veselīga dzīvesveida skola”, kurā piedalījās 20  jaunieši no Kalkūnes pagasta. Jauniešu nometnes „Veselīga dzīvesveida skola” galvenais mērķis bija izmantojot neformālās izglītības aktivitātes veicināt Kalkūnes jauniešu vidū interesi par veselīgu dzīvesveidu un brīvprātīgo darbu Kalkūnes pagastā.

Nometnes laikā jauniešiem bija iespēja izprast vairāk tādas tēmas kā veselīgs uzturs, vitamīni un to nozīme, piedalīties teorētiskajās un praktiskajās nodarbības par augiem, savākt pašiem savus drogu krājumus, balstoties uz iegūtajām zināšanām par veselību un augiem, kas labvēlīgi ietekmē cilvēka veselību. Jaunieši veicināja arī savu fizisko labsajūtu kopīgi vingrojot, spēlējot dažāda veida komandas spēles ārā, izmēģināt kopā ar Jaunatnes sporta biedrības „Ielu vingrošana” treneriem, kas ir ielu vingrošana, kopīgi mēģināja izprast jogas labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību izmēģinot dažāda veida jogas aktivitātes un vingrojumus. Tika organizētas arī meditācijas nodarbības, kuru laikā jauniešiem bija iespēja izprast meditācijas labvēlīgo ietekmi uz jauniešu mentālo veselību. Papildus tam, jaunieši ļoti daudz laika pavadīja dažāda veida kulinārijas nodarbībās paši sev gatavoja tējas pauzes, veselīgus našķus tādus kā veselīgas maizītes un smūtiji, apguva auzu cepumu pagatavošanas tehnikas, kopīgi sadarbojoties pagatavoja savu pikniku pēdējā nometnes dienā. Jauniešiem tika sniegts ieskats, par to kas ir brīvprātīgais darbs, kā var veikt brīvprātīgo darbu sava pagastā, kā arī par tā iespējām arī citviet.

Visas nometnes laikā jauniešiem tika organizētas dažāda veida neformālās aktivitātes pateicoties kurām,  jauniešiem bija iespēja ne tikai izkustēties, bet arī iepazīties labāk vienam ar otru, saliedēties, veicināt komandas darbu savā starpā. Tika rīkotas arī dažāda veida sporta un galda spēļu aktivitātes. Jaunieši nometnes laikā radoši iesaistījās diskusijās, ideju vētrās, mācījās paust savu viedokli, pilnveidoja savas komunikācijas un prezentēšanas prasmes, kā arī strādāja komandā gan grupās.

Jauniešu nometnes „Veselīga dzīvesveida skola” organizatori – biedrība „Jāņoga”  izsaka lielu pateicību Daugavpils novada domei, Kalkūnes pagasta pārvaldei, Jāņa Raiņa mājai Berķenelē, Jaunatnes sporta biedrībai „Ielu vingrošana” pieaicinātajiem treneriem, nometnes projekta īstenotājiem un brīvprātīgajiem jauniešiem, kā arī pašiem dalībniekiem par atsaucību un atbalstu nometnes īstenošanā un dalību tajā. Projekts tika finansēts pateicoties Daugavpils novada domes izglītības pārvaldes jauniešu projektu konkursam „Attīsti sevi!” un Kalkūnes pagasta pārvaldes līdzfinansējumam.

FOTOGALERIJA

Informāciju sagatavojusi:
Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste
Natālija Polovaja