Kapu svētki 2019 Daugavpils novadā

Biķernieku pagastā

8. jūnijā plkst. 7.00 un 11. jūnijā plkst. 11.00 Pantelišķu vecticībnieku draudzes kapos

9. jūnijā plkst. 7.00 Krasnoje kapsētā

No 13. līdz 15. jūnijam plkst. 7.00 Krivošejevas vecticībnieku draudzes kapos

Demenes draudzes kapos

8. jūnijā

Plkst. 11.00 Matkuncu kapos

Plkst. 14.00 Daukštānu kapos

27. jūlijā plkst. 12.00 Šemberga kapos

3. augustā plkst. 12.00 Faļtopu kapos

24. augustā plkst. 12.00 Pakapiņu kapos

Dubnas draudzes kapos

9. jūnijā plkst.15.00 Kondavnieku kapos

23. jūnijā plkst.14.00 Klobānu kapos

6. jūlijā plkst. 15.00 Lāču kapos

Jezupovas draudzes kapos

Lāču kapos – 23. jūnijā plkst. 14.00

24. jūnijā plkst. 8.00 – Sv. Mise par mirušajiem

Ciršu kapos – 6. jūlijā plkst. 14.00

8. jūlijā plkst. 8.00 – Sv. Mise par mirušajiem

Stropu kapos – 14. jūlijā plkst. 14.00

15. jūlijā plkst. 8.00 – Sv. Mise par mirušajiem

Jurīšu kapos – 20. jūlijā plkst. 15.00

22. jūlijā plkst. 8.00 – Sv. Mise par mirušajiem

Kalupes draudzes kapos

1. jūnijā

Plkst. 12.00 Dubnas kapsēta

Plkst. 13.30 Zarānu kapos

8. jūnijā plkst. 12.00 Pelēču kapos

Plkst. 13.00 Gurnejašu kapos

Plkst. 14.00 Bramaņu kapsētā

9. jūnijā plkst. 15.00 Kondavnieku kapos

6. jūlijā Kalupes baznīcā plkst. 12.00 Dievkalpojums un kapusvētki Baltaču kapsētā plkst. 13.00

Plkst. 15.00 Lāču kapsētā

13. jūlijā

Plkst. 12.00 Lazdānu kapos

Plkst. 14.00 Ratnieku kapos

20. jūlijā

Plkst. 12.00 Ārdavas kapos

Plkst. 13.00 Krasnagorkas kapos

 

Laucesas pagastā

30. jūnijā plkst. 14.30 Laucesas katoļu draudzes kapsētā

 

Līksnas draudzes kapos

3. augustā plkst. 13.00 Patmaļu kapos (Sv. Mise)

17. augustā

Plkst. 12.00 Vaikuļānu kapos

Plkst. 13.30 – Koķinišķu kapos

24. augustā

Plkst. 12.00 – Mukānu kapos

Plkst. 13.30 – Motivānu kapos

31. augustā plkst. 12.00 – Mištelu kapos (Sv. Mise)

 

Maļinovas pagastā

8. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu katoļu kapos, Sv. Mise par mirušajiem 10. jūnijā plkst. 8.00

28. jūlijā plkst.15.00 Lielo Kokinu katoļu kapsētā, Sv. Mise par mirušajiem 29. jūlijā plkst. 8.00

 

Medumu pagastā

Zemgales katoļu draudze

15. jūnijā plkst. 11.00 Puščas kapos

8. jūnijā plkst. 10.00 Maļinovkas vecticībnieku kapos

12. jūnijā plkst. 10.00 Sodišku kapos

15. jūnijā plkst. 06.00 Medumu vecticībnieku kapos

Salienas pagastā

6. jūlijā plkst. 13.00 Jancišķu katoļu kapsētā

7. jūlijā plkst. 14.00 Salienas kapsētā

21. jūlijā plkst. 13.00

Vasarišķu katoļu draudze

8. jūnijā plkst. 14.00 Duļkinu kapos

15. jūnijā plkst. 14.00 Baltaču kapos

23. jūnijā plkst. 14.30 Vasarišķu kapos

 

Nīcgales draudzes kapos

8. jūnijā plkst. 8.00 kapusvētki un aizlūgums par mirušajiem Jaunās sādžas kapos

7. jūlijā plkst. 12.00 – Sv.Mise Nīcgales baznīcā, pēc Sv. Mises kapusvētki Nīcgales kapos

 

Skrudalienas draudzes kapos

17. jūnijā Raguļišku katoļu kapos

6. jūlijā plkst. 14.30 Silenes katoļu kapos

12., 13., 14. jūnijā no plkst. 7.00-18.00, 15. jūnijā no plkst. 7.00-15.00 Voitišķu vecticībnieku kapos

 

Spruktu draudzes kapos

4. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, plkst. 14.00 kapu svētki Spruktu kapos

11. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, 10. augustā plkst. 14.00 kapu svētki Komunālajos (Bukšti)  kapos

25. augustā plkst. 12.00 Sv. Mise par mirušajiem, 24. augustā plkst. 14.00 kapu svētki Rudānu kapos

 

Sventes draudzes kapos

1. jūnijā plkst. 14.00 Plikā kalna kapos

7. jūlijā plkst. 14.30 Sventes kapos

13. jūlijā plkst. 14.00 Raudas kapos

20. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos

27. jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos

Vecsalienas pagastā

13. jūnijā no plkst. 8.00 līdz 13.00 Ostrovu kapsētā

27. jūlijā plkst. 13.00 Luterāņu kapsētā

17. augustā plkst. 12.00 Sīķeles kapsētā

 

Višķu draudzes kapos

8. jūnijā

plkst. 12.00 Kukaru kapos

plkst. 13.00 Putānu kapos

9. jūnijā

plkst. 13.00 Raudinkas kapos

22. jūnijā

plkst. 13.00 Rogoču kapos

plkst. 15.00 Klekeru kapos

23. jūnijā plkst. 14.00 Klobōnu kapos

30. jūnijā plkst. 13.00 Augškalnes kapos

4. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos

18. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos