Kapusvētki Daugavpils novadā

Ambeļu pagasta draudzes kapi

5. jūnijā  plkst. 13.00 Putānu kapos;

13. jūnijā plkst. 14.00 Augškalnes kapos;

1. augustā plkst. 13.00 Ambeļu kapos.

 

Demenes pagasta draudžu kapi

12. jūnijā plkst. 11.00 Matkuncu kapos;

12. jūnijā plkst. 14.00 Daukštānu kapos;

4. jūlijā plkst. 12:00 Jāņuciema kapos

10. jūlijā plkst. 10:00 Demenes luterāņu kapos

24.jūlijā plkst. 12:00 Šemberga kapos;

7. augustā plkst. 12:00 Faļtopu kapos;

28.augustā plkst. 12:00 Pakapiņu kapos.

 

Zemgales draudzes kapi

19. jūnijā plkst. 11.00 Pusčas kapos.

 

Dubnas pagasta draudžu kapi

5. jūnijā plkst. 12.00 Kondavnieku kapos;

11. un 12.jūnijā Petrānu kapos;

12. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapos;

20. jūnijā Jadrovas kapos;

26. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapos;

26. jūnijā plkst. 13.30 Zarānu kapos;

27. jūnijā plkst. 13.00 Klobānu kapos.

 

Jezupovas draudzes kapi

 

6. jūnijā plkst. 14.00 Gribustu kapos;

13. jūnijā plkst. 15.00 Bukštu kapos;

26. jūnijā plkst. 14.00 Lāču kapos;

3. jūlijā plkst. 14.00 Ciršu kapos;

10. jūlijā plkst. 13.00 Stropu kapos;

17. jūlijā plkst. 14.00 Jurīšu kapos;

25. jūlijā plkst. 15.00 Kokinu kapos.

 

Kalupes draudzes kapi

5. jūnijā plkst. 12.00   Kondavnieku kapsētā  ;

12. jūnijā plkst. 12.00 Lāču kapsētā;

26. jūnijā plkst. 12.00 Dubnas kapsētā, plkst. 13.30 Zarānu kapsētā;

3. jūlijā plkst. 12.00 sv. Mise par mirušajiem Kalupes baznīcā, plkst. 13.00

kapusvētki Baltaču kapsētā;

10. jūlijā plkst. 12.00 Lazdānu kapsētā, p-plkst. 14.00 Ratnieku kapsētā;

17. jūlijā plkst. 12.00 Ārdavas kapsētā, plkst. 13.00 Krasnagorkas kapsētā;

24. jūlijā plkst. 12.00 Pelēču kapsētā, plkst. 13.00 Gurnejašu kapsētā, plkst. 14.00 Bramaņu kapsētā

 

Laucesas draudzes kapi

18. jūnijā plkst. 13.00 un 19. jūnijā plkst. 8.00 Tanaju kapos;

4. jūlijā plkst. 13.00 dievkalpojums Laucesas katoļu baznīcā.

 

Līksnas draudzes kapi

12. jūnijā plkst. 12.00 Vaikuļānu kapos, plkst. 13.00 Motivānu kapos, plkst. 14.00 Mišteļu kapos;

26. jūnijā plkst. 12.00 Mukānu kapos; plkst. 13.00 Koķinišķu kapos; plkst. 14.00 Patmaļu kapos.

 

Medumu pagasta kapi

24. jūnijā plkst. 13.00 Vasarišķu kapos sv. Mise, plkst. 14.30 kapusvētki;

12. jūnijā plkst. 14.00 Duļkenu kapos kapu svētki, 13. jūnijā plkst. 9.00. Sv.Mise;

19. jūnijā plkst. 14.00 kapu svētki Baltaču kapos, 20. jūnijā plkst. 9.00. Sv.Mise;

19. jūnijā plkst. 11.00. kapu svētki Puščas kapos;

19. jūnijā plkst. 6.00. kapu svētki Medumu vecticībnieku draudzes kapos.

 

Nīcgales draudzes kapi

3. jūlijā plkst. 12.00 Nīcgales Romas katoļu draudzes baznīcā Sv. Mise par apbedītajiem, pēc Sv. Mises aizlūgums Nīcgales kapos.

 

Silenes draudžu kapi

17. 18. un 19. jūnijā Voitišku vecticībnieku kapos;

18. un 19. jūnijā Viļkeļu vecticībnieku kapos;

3. jūlijā Silenes katoļu kapos;

 

Spruktu Sv. Antona Romas katoļu draudzes kapi

1. augustā plkst. 12.00 Spruktu kapos Sv. Mise par mirušajiem, pēc Sv. Mises – kapusvētki;

7. augustā plkst. 14.00 Spruktu komunālajos kapos;

21. augustā plkst. 14.00 Rudānu kapos.

 

Sventes pagasta kapi

5. jūnijā plkst. 14.00 Plikā kalna kapos;

26. jūnijā plkst. 14.00 Raudas kapos;

3. jūlijā plkst. 14.00 Timšāņu kapos;

10.jūlijā plkst. 14.00 Purnieku kapos;

11. jūlijā plkst. 14.30 Sventes kapos.

 

Vaboles pagasta kapi

12. jūnijā plkst. 13.00 Motivānu kapos;

26. jūnijā plkst. 12.00 Mukānu kapos, plkst. 13.00 Kokinišku kapos.

 

Višķu draudzes kapi

5. jūnijā plkst. 12.00 Kukaru kapos; plkst. 13.00 Putānu kapos;

6. jūnijā plkst. 14.00 Raudinkas kapos;

12. jūnijā plkst. 13.00 Rogoču kapos, plkst. 15.00 Klekeru kapos;

13. jūnijā plkst. 14.00 Augstkalnes kapos;

27. jūnijā plkst. 13.00 Klobonu kapos;

1. augustā plkst. 14.00 Ambeļu kapos;

22. augustā plkst. 13.00 Višķu kapos.