Izsoles paziņojums

Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Ķīsis, sert. Nr. 00268, 2018.gada 15.februārī savā prakses vietā Rīgā, Brīvības ielā 165-3, pirmajās izsolēs pārdos sekojošu maksātnespējīgajai SIA „ABGS”, reģ.

Lasīt tālāk

Traktora izsole

Kalupes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli  pārdod kustamo mantu –  traktors T–150K  reģ. nr.T6304LC.  Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt arī Kalupes

Lasīt tālāk

Izsoles

2017.gada  28. novembrī plkst. 09:00 Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils, mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots nekustamais īpašums „Lati”, kas atrodas

Lasīt tālāk
1 2 3 4