Komiteju sēdes

Š. g. 5. februārī Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 11.00,

Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.30,

Finanšu komitejas sēde – plkst. 12.30.