Komiteju sēdes

23. maijā notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdes sākums plkst. 10.00,

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes sākums plkst. 10.30,

Tautsaimniecības komitejas sēdes sākums plkst.11.00,

Finanšu komitejas sēdes sākums plkst. 12.30.