Komiteju sēdes

21. janvārī notiks Daugavpils novada domes pastāvīgo komiteju sēdes.

  • Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst. 9.00;
  • Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.00;
  • Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.00;
  • Finanšu komitejas sēde – plkst. 12.30.

Komiteju sēdes notiks Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa”, Dobeles ielā 30, Daugavpilī.