Komiteju sēdes

15. martā norisināsies Daugavpils novada domes komiteju sēdes:

  • Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30
  • Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.00
  • Finanšu komitejas sēde – plkst. 12.30.

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  A. Kucina 2021. gada 15. marta rīkojumu Nr.7 “Par Daugavpils novada domes komiteju un domes sēžu norisi attālināti”,  novada domes komiteju sēdes notiks attālināti.