Komiteju sēdes

20. maijā norisināsies Daugavpils novada domes komiteju sēdes:

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde – plkst.10.00
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde – plkst. 10.30
Tautsaimniecības komitejas sēde – plkst. 11.00
Finanšu komitejas sēde – plkst. 12.30.

Pamatojoties uz Daugavpils novada domes priekšsēdētāja  A. Kucina 2021. gada 15. marta rīkojumu Nr.7 “Par Daugavpils novada domes komiteju un domes sēžu norisi attālināti”,  novada domes komiteju sēdes notiks attālināti.