Noteica novada skolu labākos vokāli instrumentālos ansambļus, instrumentālos kolektīvus un popgrupas

31. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Latvijas izglītības iestāžu konkurss “No baroka līdz rokam”. Konkursā piedalījās 16 kolektīvi no 12 novada izglītības iestādēm. Lai noskaidrotu, kuri būs labākie un novadu pārstāvēs Latgales reģiona kārtā, visus ansambļus vērtēja kompetenta žūrija: Daugavpils novada Kultūras centra “Vārpa” vokālā ansambļa “Stage On” vadītāja Tatjana Vucāne, Naujenes Mūzikas un mākslas skolas direktors Ruslans Margevičs, kā arī Daugavpils Latviešu kultūras centrs folkloras un deju kopas “Svātra” dziedāšanas pasniedzēja Vita Viļevko.

Jauniešu repertuārs konkursā bija dažāds un katrs izpildīja divus skaņdarbus.

Rezultātā 1. pakāpe tika piešķirta Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālajam ansamblim “Bulta” (sk. Viktors Ļeonovičs), Medumu pamatskolas instrumentālajam ansamblim “Con brio” (sk. Nataļja Ogurcova), Silenes pamatskolas popgrupai “Liesmiņa” (sk. Rozālija Almakajeva) un Naujenes pamatskolas popgrupai “Spurgaliņas” (sk. Līvija Koroļkova). Savukārt Augstākā pakāpe un arīdzan ceļazīme uz Latgales reģiona kārtu Rēzeknē piešķirta Vaboles vidusskolas folkloras kopai “Kanči”  (sk. Elga Kursiša).

Jāsaka, ka pārsvarā skolās aktīvāk darbojas popgrupas, taču īpašu popularitāti konkursā iegūst tieši vokāli instrumentālie ansambļi un instrumentālie kolektīvi.

Vaboles vidusskolas folkloras kopa “Kanči” tieši šādā sastāvā darbojas trīs gadus, taču kopa savu darbību iesākusi jau daudz agrāk. Dalībnieces teic, ka viņu panākumu atslēga viennozīmīgi ir prieks un emocijas, ko viņas saņem pašas un sniedz citiem. Visvairāk meitenēm patīk dziedāt un izpildīt jautros gabalus, piemēram, polkas, kuras labprātāk uzņem arī skatītāji. Folkloras kopas dalībniece Veronika atzīst, ka vērtīga, kopā muzicējot, ir arī pieredze.

“Kanči” dalībnieces Žanete, Linda un Viktorija pavisam nesen ir izveidojušas arī pašas savu popgrupu “Komēta”. Jāatzīst, ka meiteņu skanīgās balsis un snieguma maniere neatstāja vienaldzīgus daudzus skatītājus un vērtētājus. Meitenes mācās Vaboles vidusskolas 8. klasē, kopā dzied jau kopš pirmajām klasēm un ir vienkārši labas draudzenes. Ideja organizēt grupu radās jau labu laiku atpakaļ, kopā tieši “Komētā” meitenes dzied kopš šī mācību gada. Popgrupas repertuārā ir dziesmas, kas, pirmkārt patīk un uzrunā viņas pašas. Protams, noteicoša ir arī pasākuma tematika un skatītāji. Meitenes jau iesniegušas savu pieteikumu Daugavpils novada talantu konkursam “Zibsnis”, kā arī plānos ir dalība jauniešu festivālā “Artišoks”.

Žūrijas uzdevums patiesi nebija no vieglajiem, to atzina arī dziedāšanas pasniedzēja Vita Viļevko: “Jāatzīstas, ka man personīgi tas bija pirmais tāda veida konkurss, kurā ir vienlīdzīgi jāizvērtē gan folklora, gan popmūzika, gan vokāli instrumentālie ansambļi. Manā skatījumā tas ir ļoti sarežģīti, jo katram ir sava specifika, snieguma maniere. Man personīgi tas bija diezgan sarežģīti. Kolektīvi puslīdz ir līdzvērtīgi, savu laiku un emocijas šim darbiņam bija jāvelta”. Vita Viļevko tāpat akcentēja, ka interesanti bija klausīties uz vērot instrumentālos ansambļus. Piemēram, patīkams pārsteigums žūrijas pārstāvjiem bija Medumu pamatskolas instrumentālais ansamblis “Con brio”, kurā pavisam jauni Medumu pamatskolas skolēni droši un ar raksturu spēlēja dažādus mūzikas instrumentus. “Tas ir apsveicami! Spēlēt instrumentu un dziedāt, tas ir arī cits sarežģītības līmenis”, uzver V. Viļevko.

Konkursa 2. pakāpes aizceļoja pie Medumu pamatskolas popgrupas “Podziņas”  (sk. Nataļja Ogurcova), Randenes pamatskolas popgrupas (sk. Larisa Sauleviča), Lāču pamatskolas popgrupas (sk. Zita Nitiša), Vaboles vidusskolas popgrupas “Komētas”, Zemgales vidusskolas jaunākās popgrupas (sk. Jeļena Andrejeva), Kalupes pamatskolas 5.-9. klašu ansambļa (sk. Viktorija Vanaga), Medumu pamatskolas popgrupas “Pozitīvs” (sk. Nataļja Ogurcova) un Sventes vidusskolas popgrupas “Presto” (sk. Rozālija Almakajeva). Savukārt 4. pakāpe pasniegta Biķernieku pamatskolas popgrupai (sk. Oksana Klimanska), Kalupes pamatskolas 1.-4.klašu ansamblim (sk. Viktorija Vanaga) un Salienas vidusskolas popgrupai “Sunlight” (sk. Oksana Klimanska).

Žūrijas pārstāvji atzina, ka visiem, arī tiem kolektīviem, kas ieguva konkursa 2. un 4. pakāpes, ir jāturpina tiekties uz skaniskiem rezultātiem.

FOTOGALERIJA